NYTT Styre i Sagaklubben avdeling Oslofjord

Følgende personer er nå valgt inn i styret for Sagaklubben, avdeling Oslofjord.

Leder

Svein Sveberg, mailadresse:  ssveber@online.no
Båt: Krisandra 310

Horten
tlf: 95962616

Nestleder Per-Terje Fredriksen, mailadresse: ptfredriksen@gmail.com
Båt: 
Lykke 315

Sætre
tlf: 46973070

Sekretær Kjell Kristiansen, mailadresse: kjell.bass@gmail.com
Båt: 
Bass 27AC

Fagerstrand
tlf: 93028547

Nils Peter Petersen og Knut Arne Svendsen har gått ut av styret.

Med vennlig hilsen

Kjell Kristiansen Fagerstrandveien 190 1455 Nordre Frogn
Mobtlf. +47 930 28 547

Publisert i Info, Lokale årsmøter