Årsmøte Sagaklubben Asker 10.3.2018

Innkalling til Årsmøte i SagaKlubben

 

Det kalles herved inn til Årsmøte 2018 i SagaKlubben.

Sted:    Scandic Hotel Asker, Askerveien 61, Asker
Dato:    Lørdag 10. mars 2018
Klokkeslett:   16:00 – 18:00

Agenda:

  1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
  2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll
  3. Behandle styrets årsmelding
  4. Behandle styrets regnskap inkl. revisors beretning
  5. Behandle årsprogrammet for 2018
  6. Behandle budsjett for kommende periode
  7. Behandle innkomne saker
  8. Valg
  9. Valg av valgkomité

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 16. februar 2018; sendes på mail til: post@sagaklubben.no og merkes ”Sak til Årsmøtet”.  

Årsmøte-dokumentene; årsmelding, regnskap, årsprogram, budsjett, innkomne forslag m. m. vil bli tilgjengelig for medlemmene på medlemsdelen av hjemmesiden senest en uke før møtet. Dokumentene blir fortløpende lagt ut under linken «Klubbdokumenter».

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte.  

Vel møtt!  

Med vennlig hilsen

Styret i SagaKlubben

Hvalstad, 25. januar 2018

Publisert i Ukategorisert