Årsmøte Sagaklubben Oslofjorden – Grand Hotell Åsgårdstrand

SagaKlubben avd. Oslofjorden

Innkalling til Årsmøte 2019:

Lørdag 19. januar 2019, kl. 15:00.

Sted: Grand Åsgårdstrand Hotel

Agenda:

1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet.

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.

3. Behandle styrets årsmelding.

4. Behandle styrets regnskap inkl. revisors beretning.

5. Behandle budsjett for kommende periode.

6. Behandle innkomne forslag.

7. Valg av styret, revisor og valgkomité for kommende år. (Alle er forespurt)

Innkomne forslag må være styret i hende innen 3. januar 2019, sendes på mail til: oslofjorden@sagaklubben.no og merkes ”Forslag til Årsmøtet”.

Årsmøte-dokumentene; årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne forslag m. m. vil bli tilgjengelig for medlemmene på medlemsdelen av hjemmesiden senest en uke før møtet. Dokumentene blir fortløpende lagt ut under linken «Lokaldokumenter».

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret i SagaKlubben avd. Oslofjorden

Svein Sveberg

Leder

Horten, 01.11.2018

Publisert i Ukategorisert