Nytt styre i Sagaklubben Oslofjord for 2019

STYRET I SAGAKLUBBEN AVD. OSLOFJORDEN 2019
NAVN ADRESSE EPOST TLF BÅT HJEMMEHAVN
Leder Kirsti Nordal Sveberg Storgata 60, 3182 Horten kirsti.sveberg@outlook.com 994 02 233 310 Krisandra Fyllinga Horten
Nestleder Per-Terje Fredriksen Sætrepollen terrasse 1, 3475 Sætre ptfredriksen@gmail.com 469 73 070 315 Lykke Sætre
Kasserer Ingjerd Dalsrud Thorshaugveien 38, 3090 Hof indals@online.no 90624849 325 Toya Holmestrand
Sekretær Finn Nygaard Bergveien 22, 3212 Sandefjord finn.nygaard1202@gmail.com 915 75 991 27 AC EBV 009 Sandefjord
Styremedlem Sidsel Johansen Myråsen 17, 1621 Gressvik s.johans@online.no 900 97 486 315 Anna Vikerkilen Gressvik
Styremedlem Dag Mathiesen Kolleveien 4,  1397 Nesøya dm@pcss.no 992 16 700 365 Wendela Vendelsund Nesøya
Publisert i Ukategorisert