Nytt styret i Sagaklubben

SAGAKLUBBENS ÅRSMØTE 2019

Årsmøte i Sagaklubben ble gjennomført i Stavanger med Rogaland avdeling som vertskap på Hotel Victoria lørdag 9.3 2019. En meget fin ramme på et ærverdig hotell med stil og en lang historie.

Valgkomiteen hadde gjort en solid jobb blant medlemsmassen, men dessverre ikke med alle ledige funksjoner på plass. Valgkomiteens innstiling måtte derfor behandles på styremøte 8.3.19, og med anmodning om å  be årsmøtet om å godkjenne følgende valgt løsning:

President:   Torstein Solberg  Velges for 1 år.

Styremedlem: Kristoffer Tufteland  Velges for 2 år.

Styremedlem: Marianne A. Petersen.Velges for 1 år

Styremedlem: Finn Nygård.   ikke på valg.

Revisor:  Svein Sveberg  Velges for 1 år.

AU konstituerer seg selv.  Torstein og Marianne velges for 1 år, for å overføre erfaringer inn i det nye styret. Dette ble enstemmig vedtatt på årsmøte. Vi ønsker det nye styret lykke til !

Finn Nygaard

webansvarlig Sagaklubben

Publisert i Årsmøte