Kategori: Lokale årsmøter

Årsmøte Sagaklubben Oslofjorden – Grand Hotell Åsgårdstrand 19.1 2019

SagaKlubben avd. Oslofjorden Innkalling til Årsmøte 2019: Lørdag 19. januar 2019, kl. 15:00. Sted: Grand Åsgårdstrand Hotel Agenda: 1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet. 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen. 3. Behandle styrets årsmelding.

Publisert i Lokale årsmøter