Terminliste

2017

Oslofjorden

14.01:
Årsmøte for SagaKlubben avdeling Oslofjorden.
Sted: Scandic Havna hotel, Havnaveien 50, 3145 Tjøme.
Tidspunkt: Kl.1500. Påmelding for de som skal overnatte.

Sagaklubben

25:
Årsmøte på Hotell Hordaheimen i Bergen.

Rogaland

12. – 14:
Vårtreff på Eriksholmen Sjernarøy.
Invitasjon kommer.

Oslofjorden

26. – 28:
Vårtreff i Sætre gjestehavn, Hurum.
Påmelding påkrevet da dette er en populær gjestehavn.
Kristi Himmelfartsdag er torsdag 25.5. Mange bør komme allerede på onsdagen.

Hordaland

02.-05:
Pinsetreff på kulleseidkanalen Gjestehavn Bømlo.

Telemark og Sørlandet

02.-05:
Pinsetreff og stiftelsestreff på Valle Marina i Bamle.

Oslofjorden

25. – 27.
Høsttreff for SagaKlubben avd. Oslofjorden på Hankø.
Invitasjon og påmelding kommer ut ca. 1.aug.

Hordaland

08-10:
Høstreff på Vågseidestranda Feriesenter

Hordaland

10.-12:
Julemattreff i Strusshamn