Terminliste

2018

Oslofjorden

13. januar:
SagaKlubben avd. Oslofjorden har sitt årsmøte på Havna Hotel, Tjøme.
Invitasjonen blir sendt ut i slutten av november 2017

SagaKlubben:

10.03.2018

Årsmøte på Scandic Hotell Asker klokken 16:00
Felles tur til storbåtmessen i Leangbukten på forhånd.
Middag for dem som ønsker klokken 19:00.
Innkalling kommer.

SagaKlubbens Årsmøte 2018:

Oslofjorden:

25. – 27. mai

SagaKlubben avd. Oslofjorden sitt vårtreff i Son, Akershus.