Sagaklubben Rogaland – Høst treff 21.-23.8 2020 – Eidsund gjestehavn Ombo

Sagaklubben avd. Rogaland inviterer til høsttreff på Eidssund gjestehavn, Ombo 21. – 23. august 2020
Styret i Rogaland inviterer til høsttreff fra 21. – 23. august 2020 i Eidssund gjestehavn på Ombo.
På bakgrunn av lettelsene i smittevernrestriksjonene mener vi det må være fullt forsvarlig å
arrangere høsttreffet, men vi må ta hensyn til de gjenværende restriksjoner slik som
1 meters avstand, god håndhygiene. De som har antydninger av forkjølelse eller andre symptomer på
smitte må vi be om at man holder seg hjemme.

Lenke til invitasjonen