Oslofjorden inviterer til årsmøte og vintertreff.

Dere inviteres med dette til vintertreff med årsmøte i helgen
28.1.2022 – 30-1.2022.
Sted: Grand hotell Åsgårdstrand

Du kan komme i egen båt eller bestille overnatting på hotellet.
Vi har fått følgende tilbud på overnatting:

Fredag 28.1 til lørdag 29.1: kr.1295,- for dobbeltrom m/frokost (2 pers)
Fredag 28.1 til lørdag 29.1: kr.2090,- for dobbeltrom m/3-retters middag
fredag og m/frokost lørdag morgen (2 pers)

Lørdag 29.1 til søndag 30.1: kr.1345,- for dobbeltrom, lunsj lørdag,
oppgradert 3-retters middag lørdag (m/aperitif), frokost søndag (per
person)
Lørdag 29.1 til søndag 30.1: kr.1795,- for enkeltrom m/frokost, lunsj
lørdag og 3-rettes oppgradert middag lørdag (m/aperitif)

Kjøreplan:
For de som ankommer fredag blir det prat, mat og hygge på eget initiativ.

Lørdag
• Lunsj serveres kl.1300.
• Årsmøtet starter kl.1500 (se egen innkalling)
• Hyggelig aktivitet fra ca kl.16:00-17:30
• Aperitiff serveres kl.19:00
• Felles middag kl.19:30

Alt betales av den enkelte
          ________________________________________________

SagaKlubben avdeling Oslofjorden

Innkalling til årsmøte i Sagaklubben Oslofjorden lørdag
29.januar 2022 kl.1500 på Grand hotell Åsgårdstrand.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, samt to til å underskrive protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap med revisors beretning
5. Budsjett for kommende periode
6. Innkomne forslag
7. Valg

Forslag må være styret i hende innen 5. januar 2022. Forslag kan sendes på epost til: oslofjorden@sagaklubben.no
og merkes ”Forslag til Årsmøtet”.

Årsmøtedokumentene; årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne forslag m. m. vil bli
tilgjengelig for medlemmene på medlemsdelen av hjemmesiden senest en uke før møtet.
Dokumentene blir fortløpende lagt ut under linken «Lokaldokumenter».

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet.

Med vennlig hilsen for styret i Sagaklubben Oslofjorden
v/Erik Pettersen, leder
Sofiemyr, 14.12.2021

Vedlegg:
Invitasjon
Påmelding