Invitasjon til treff i Oslofjorden 26.-28. august

Invitasjon til Høsttreff på Oscarsborg 26.-28. august.

WGS84 59°40’38.1″N 10°36’18.1″E

SagaKlubben avdeling Oslofjorden inviterer herved til høsttreff for Sagaeiere i Norge.

Kjære medlemmer. Det nærmer seg igjen tid for treff og høstens vakreste opplevelse. Vi møtes siste helgen i august på Oscarsborg gjestehavn hvor vi har fått reservert den lange flytebrygga. Her er det rikelig med plass og klarer vi og fylle den med Saga`er blir det rekord for antall deltagende båter på ett treff.

Opplevelser:
På Oscarsborg er det muligheter for å besøke festingsmuseet eller ta en fergetur til Drøbak. Stolpejakt er det også muligheter til.
Søndag kl. 14.30 er det gratis konsert og drilloppvisning med Hans Majestet Kongens Garde.
Ved ankomst kall opp Sagaklubben kanal 72 eller ring Roger på 91694640 eller Erik på 90511068

Quiz
Lørdag kl. 14.00 blir det quiz med laginndeling på brygga med påfølgende ankerdrikke (tradisjonen tro!).
Loddsalget begynner til ankerdrikke, og det er fine premier å vinne.
Felles bespisning utgår på grunn av mye aktivitet på borgen denne helgen så ingen restauranter har kapasitet til å ta oss imot, men alt er oppe så muligheter er det for den som ønsker.

Medlemsmøte
Søndag avholdes medlemsmøte kl 10.30 slik at vi i styret får fanget opp alt våre medlemmer har på hjertet vedrørende Saga klubben, Saga treff, Sagaeffekter eller annet Sagafolket har på hjertet. Vi har stor takhøyde og imøteser tilbakemeldinger og tips fra medlemmene våre. Avreise etter eget ønske.

Påmelding
Påmeldingen sendes til: erik-p@online.no
Se vedlagte påmeldingsskjema.
Dette er eneste gyldige påmeldingsmulighet som senest må være sendt innen 23. august.

Påmeldingsavgift er kr 400,- pr. båt som benyttes av styret for innkjøp av gevinster til loddsalget samt dekning av et døgn havneleie.
Denne innbetales til Sagaklubben Oslofjordens konto: 1813.51.17869.eller Vipps 104591.
Påmelding er gyldig når pengene er innbetalt og mottatt på konto.
Vi gleder oss alle til høsttreffet og håper mange prioriterer dette i sin kalender. Vi sees på Oscarsborg.

Sommerhilsen fra styret i SagaKlubben avd. Oslofjorden

Påmelding må inneholde:
Båtens navn
Båttype
Fullt navn på hele mannskapet

Link til Påmeldingskjema