Sosiale medier

Her finner du link til medlemmenes lukkede Facebookside: Sagaklubben på FB

Her finner du lenke til fabrikkens nettside : Sagaboats.no 

Her finner du lenke til nyttig stoff:  Saga Forumet (ikke aktiv lenger)

Her finner du populær åpen Facebook side : Saga til glede

Her finner du en gruppe for Saga 27 eiere i Norge; Saga 27 Norge

Her finner du en FB gruppe for Saga 27 eiere i utlandet; Saga 27 utlandet

Her finner du en FB gruppe for Saga eiere utlandet; International Saga boats

Her finner du en FB gruppe for alle båtfolk

Her finner du lenke til Båtens verden på Facebook: Båtens Verden

Her finner du lenke til Redningselskapet

En klubb for eiere av Sagabåter