Velkommen til SagaKlubben

Sagaklubben er en merkebåtklubb for eiere av sagabåter.

Om båten er ny eller gammel, stor eller liten er du hjertelig velkommen i klubben.

Vi har organisert oss med lokalavdelinger i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Oslofjorden. Hver av disse avdelingene har egne selvstendige arrangementstyrer som arrangerer sosiale treff og lokale avtaler for medlemmene.

Årsmøtet velger et arbeidsutvalg som har ansvar for regnskap, medlemslister, kontakt med verftet og hjemmesiden. 

Vi har også en Facebookside som medlemmene kan poste bilder og historier fra sine fine turer lang norges kyst.

Har du en Sagabåt, er du hjertelig velkommen til å melde deg inn i klubben.
Kontingenten er på 300,- i året.

En klubb for eiere av Sagabåter