Velkommen til SagaKlubben

SagaKlubben er en klubb for alle Sagabåteiere i Norge. Om du har en gammel eller ny Sagabåt er du hjertelig velkommen som medlem.
Kontingenten er for tiden 250,- pr.år.

Klubbens formålsparagraf lyder:
– Gi eiere av Sagabåter en klubb for felles båtinteresse og erfaringsutveksling.
– Gjennomføre årlige Sagatreff for medlemmer.
– Arbeide for rabattavtaler med leverandører av drivstoff og båtutstyr langs kysten.
– Være ressurs- og dialogorgan med verft, forhandler o.a.
– Utvikle egne effekter, vimpel o.a. for medlemmene.
– Arbeide for å fremme Sagabåtenes omdømme, bruksverdi og økonomisk verdi.

Vi har organisert oss slik at det er lokale styrer som tilretttelegger for medlemstreff i følgende områder:
Hordaland
Oslofjorden
Rogaland
Sogn og Fjordane

Treffene er tilgjengelig for alle medlemmer i SagaKlubben.