Sagaklubbens medlemsudersøkelse 2021

Link

Her ligger en ferdig utarbeidet presentasjon av resultatene fra vår interne medlemsundersøkelse høsten 2021. Her finnes mange bra tilbakemeldinger på ulike løsninger, endringer, forbedringer og erfaringer. Kjekt å ta med seg videre med din Saga!

med hilsen Finn Nygaard/webansvarlig Saga klubben.

KL/MY 22.11.2021 kl 1120